skip to Main Content
Ul. Opolska 23a, 47-344 Walce | Telefon +48 77 407 60 50 | info@stieblich.pl

Badania naukowe

Innowacyjność zapewnia nam przyszłość

Projekt „Dom 4.0” finansowany był przez Unię Europejską.

Czas trwania projektu: 2016-2019

Struktura Projektu

Wcześniej sprzedane budynki ze stali i szkła będą o dodatkowa usługę – cyfrowa baza danych, rozszerzone. Klient nie tylko otrzymuje budynek z jednego zródla, ale także informacje z jednego systemu.